VIC er en del av motehuset Voice Norge AS. Samfunnsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility) er en integrert del av Voice Norges forretningsstrategi, og er grunnleggende for vekst og suksess i bedriften. Vi skal drive forretning på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig forsvarlig. Dette betyr at vår forretningsdrift skal drives på en ansvarlig måte, som er i tråd med nasjonal lovgivning og som respekterer, beskytter og fremmer menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter og internasjonale miljøstandarder. Vi vil strebe mot å nå denne visjonen ved å fremme et samarbeid der det legges vekt på gjensidig respekt, åpenhet og tillit, og der det er rom for diskusjon og konstruktiv dialog.

Voice Norge AS eier ingen fabrikker selv. Alle våre varer og produkter kjøpes av eksterne leverandører – enten gjennom agenter i Europa, eller direkte fra leverandør. På grunnlag av dette har vi utarbeidet en Code of Conduct som beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre leverandører. Denne CoC speiler internasjonale krav i forhold til helse, miljø, sikkerhet og sosiale forhold for arbeiderne på fabrikkene som produserer for Voice Norge AS. Konkret vil det si at våre leverandører forplikter seg til at deres forretningspraksis er lovlig, etisk og i samsvar med gjeldende konvensjoner og arbeidslivsstandarder.

Voice Norge AS vil følge opp vår CoC i henhold til vår CSR-strategi. Dette betyr at alle leverandører må signere vår CoC før inngåelse av forretninger med Voice Norge AS. Vi vil overvåke gjennomføringen av vår CoC ved bruk av spørreskjemaer for egen evaluering, forbedringsplaner, fabrikkbesøk og inspeksjoner.

Voice Norge AS forbeholder seg retten til å på ethvert tidspunkt kunne gjennomføre annonserte eller uanmeldte inspeksjoner av leverandører og underleverandører som produserer produkter for Voice Norge AS. Inspeksjonene kan utføres av Voice Norge AS, eller av eksterne samarbeidspartnere som er autorisert av Voice Norge AS.

Alle medarbeidere i Voice Norge AS må forholde seg lojale til Voice Norge AS Etiske retningslinjer for ansatte.

Les mer om våre etiske retningslinjer her